Behandling af persondata

Vi understøtter dataforordningen GDPR 1) gældende pr. 25. Maj 2018 for hele EU.

Det er din sikkerhed for, at dine personoplysninger kun anvendes, hvis det er nødvendigt samt opbevares forsvarligt. Persondata slettes derfor hvis der ikke har været aktivitet i 5 år eller samtykket trækkes tilbage.

Vi har derfor indgået en databehandleraftale med leverandøren af de systemer, som vi anvender i dag, for at sikre, at data behandles og opbevares på forsvarlig vis.

Du kan til enhver tid få indblik i hvilke personoplysninger, som vi har registreret om dig for at kunne servicere dig.

Evt. henvendelse vedr. datasikkerhed, skal stiles til mail@sweetlife.dk, som varetager denne opgave. Bemærk venligst, at forbrugt tid kan være forbundet med omkostninger.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

I forbindelse med ordrebehandlingen er det nødvendigt, at vi arbjeder med dine persondataoplysninger.

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, som du selv afgiver til os som led i ordrebehandlingen. I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger.

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med ordrebehandlingen og give dig de nødvendige ydelser.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi opbevarer dine personoplysninger i maximalt 1 år, hvorefter de slettes.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.